image

Krótka informacja o MILMO CLINIC

Ostatnie wpisy
Search
 

Dotacja UE

MILMO CLINIC

Jest beneficjentem programów polityki spójności 2014-2020.

MILMO Aleksandra Styczyńska Czechowska realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Nowe usługi kosmetyczne szansą salonu kosmetycznego na wzrost konkurencyjności na rynku”.

Celem projektu jest rozszerzenie zakresu świadczonych usług kosmetycznych.

Łączny koszt inwestycji: 593 260,35 zł

Wydatki kwalifikowane: 498 869,52 zł
Dofinansowanie: 424 039,02 zł